eco_1

Dyrektywa ErP – co to jest? Jak dziąła w ogrzewaniu?

Dyrektywa ErP funkcjonuję w Unii europejskiej od kilku lat, ale nie jest objęta jeszcze ogrzewaniem domu czy sprzętem wykorzsytujący odnawialne źródła energii czy sprzęt gospodarstwa domowego EURO AGD.

Dyrektywa ErP przystosowana dla sprzętu grzewczego

W taki sam sposób jak dla sprzętu gospodarstwa domowego Komisja Europejska wdrożyła dyrektywa ekoprojektu i zastosowania etykiet energooszczędnych, które będą obowiązywać od września 2015 roku dla urządzeń grzewczych (związanych z podgrzewaniem wody użytkowej i ogrzewania domu).

Dyrektywy ErP dążą do osiągnięcia celów Planu 20/20/20, t.j. do roku 2020 zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20%, redukcja emisji CO2 o 20% oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%.

Dyrektywa ErP dotycząca ekoprojektu związanego z produktami grzewczymi polega na ustaleniu minimalnego poziomu sprawności energetycznej oraz maksymalnego poziomu emisji zanieczyszczeń i hałasu. Dyrektywa ErP obejmuję generatory o mocy poniżej 400kW oraz podgrzewacze i zasobniki buforowe o pojemności 2 tys litrów. Konsekwencja wdrażania dyrektywy ErP jest taka, że produkty o sprawności sezonowej poniżej 86% będą wycofywane z użycia.

Oznakowanie w postaci etykiety energetycznych stosuję się do produktów związanych z energią o mocy poniżej 70kW. Taka procedura ma na celu zapewnienie konsumenta o doklądnym zużyciu energii oraz informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają Przyklejona na każdym urządzeniu etykieta z oznakowaniem energetycznym zawiera różne informacje: sprawność energetyczną (A+++ dla urządzeń o największej sprawności), roczne zużycie energii, nazwę producenta, poziom hałasu itd. Etykieta będzie musiała znaleźć się w materiałach marketingowych oraz technicznych.
Dyrektywa ErP to duży przełom w wdrażaniu projektu 20/20/20, który kładzie ogromny nasick na ekologiczność oraz czystą Europę.